Dialog - de ældre - letbaner - politik

Formanden for Frederiksberg Ældreråd interviewes om aktuel ældrepolitik på Frederiksberg. Letbanerne er på vej ind i de danske byer, og en af dem er Odense. Letbanechef Mogens Hagelskær interviewes om planerne for den kommende letbane i Odense. Aktuel kommunal- og landspolitik med kommunalbestyrelsesmedlemmer og folketingskandidater.


EU & DK – EU’s budget 2014-2020

Forhandlingerne om EU’s nye flerårige budgetramme 2014-2020 er i gang, og er inde i sin afsluttende del. Det kommende budget indeholder alle de områder, som EU skal arbejde indenfor, og nogle af de vigtigste poster er den fælles landbrugspolitik og strukturfondene, der tilsammen udgør omkring 65% af det samlede budget.

Nogle af Danmarks synspunkter omhandler bl.a. Afskaffelse af rabatordninger, Lægges vægt på et restriktivt budget, En modernisering af EU’s budget  gennem reelle omprioriteringer, Opprioritering af de mest vækst- og beskæftigelsesorienterede politikker, En væsentlig reduktion i udgifterne til  landbrugspolitikken og administration, Fastholdelse af medlemslandenes eneret til skatteopkrævning.

Budgettet kræver enstemmighed blandt EU’s medlemslande, så der er nok at blive enige om – og uenige.

I fire programmer om EU’s nye flerårige budgetramme 2014-2020 interviewes i de tre af programmerne europaparlamentsmedlemmerne Søren Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU), Margrete Auken (SF) og Ole Christensen (Soc.dem.) om EU’s nye flerårige budgetramme 2014-2020, mens Bendt Bendtsen (kons.) og Ole Christensen (Soc.dem.) debatterer det i det fjerde program.


Dialog – Budget 2013

Med vedtagelsen af budget 2013 er den kommunale og regionale kurs lagt for 2013. Hvilke områder er der prioriteret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvor er skillelinjen mellem den venstre side og den højre side?

I seks tv-udsendelser interviewes/debatterer politikere fra Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Region Hovedstaden deres respektive budget for 2013. Hvad blev der lagt vægt på? Hvor mange partier har været med i de forlig, der er indgået?


Dialog - Finanslov 2013

Regeringen har fremlagt sit forslag til Finanslov 2013, som nu skal forhandles med de øvrige partier i Folketinget. Enhedslisten er som regeringens parlamentariske grundlag favorit til at bære forslaget igennem, men der var problemer før sommerferien, da en skattereform skulle forhandles, hvor det jo endte med en aftale med de borgerlige. Så de borgerlige eller Enhedslisten er en del af det flertal, der skal til for at få vedtaget Finansloven i december.
I interviews med tre af Folketingets partier trækkes holdninger og mulighederne op for, hvordan Finansloven kan blive sat sammen.


poul

TV Frederiksberg
TV Frederiksberg dækker ikke alene Frederiksberg Kommune, men også Storkøbenhavn med fokus på Region Hovedstaden. Samtidig er Øresundsregionen i de første 10 år vokset frem med borgere, der bor i det ene land og arbejder i det andet. TV Frederiksberg producerer programmer med relevans for borgere i hele Øresundsregionen, med lokalt og globalt perspektiv. Se vores programmer som Web-TV.

 

Nyheder

avisen.dk
Gør arbejdet bedre.

Vejret i dag
Den regionale vejrudsigt for Københavns området.

 

Avislæser