Dialog – Efter betalingsringen – Statens olieindtægter fra Nordsøen – Førtids – og fleksjobreformforslag


Politiske oplæg fra regeringen, de politiske drøftelser er i gang og forlig er indgået, samtidig med at der ventes på udvalg, der skal komme med oplæg til videre politiske drøftelser. Dette er udgangspunktet for Dialogprogrammerne om den aktuelle politiske situation, hvor tre områder er i fokus: Efter betalingsringen – Statens olieindtægter fra Nordsøen – Førtids – og fleksjobreformforslag. Deltagerne i Dialogprogrammerne er regionens folketingsmedlemmer/kandidater. I programmet med medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation Stig Ekman (S), Carl Christian Ebbesen (DF) og Leslie Arentoft (V) er det ”efter betalingsringen”, som er i fokus.

Dialog
Stig Ekmann (Soc.dem.)
medl. af Københavns Borgerrepræsentation
Leslie Arentoft (Venstre)
medl. af Københavns Borgerrepræsentation
Carl Christian Ebbesen (DF)
medl. af Københavns Borgerrepræsentation

Dialog
Yildiz Akdogan (Soc.dem.)
Folketingskandidat Københavns Storkreds

Dialog
Morten Normann Jørgensen (SF)
Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds

Dialog
Lone Loklindt (Rad.Venstre)
medl. af Folketinget
Michael Lange (Venstre)
folketingskandidat Københavns Storkreds

Dialog
Ulrik E. Fink (Venstre)
folketingskandidat Københavns Storkreds

Dialog
Mette Reissmann (Soc.dem.)
medl. af Folketinget
Cecilia Lonning (Venstre)
folketingskandidat Københavns Storkreds

 

Nyheder

avisen.dk
Gør arbejdet bedre.

Vejret i dag
Den regionale vejrudsigt for Københavns området.

 

Avislæser