EU & DK – EU’s budget 2014-2020

 

Forhandlingerne om EU’s nye flerårige budgetramme 2014-2020 er i gang, og er inde i sin afsluttende del. Det kommende budget indeholder alle de områder, som EU skal arbejde indenfor, og nogle af de vigtigste poster er den fælles landbrugspolitik og strukturfondene, der tilsammen udgør omkring 65% af det samlede budget.

Nogle af Danmarks synspunkter omhandler bl.a. Afskaffelse af rabatordninger, Lægges vægt på et restriktivt budget, En modernisering af EU’s budget  gennem reelle omprioriteringer, Opprioritering af de mest vækst- og beskæftigelsesorienterede politikker, En væsentlig reduktion i udgifterne til  landbrugspolitikken og administration, Fastholdelse af medlemslandenes eneret til skatteopkrævning.

Budgettet kræver enstemmighed blandt EU’s medlemslande, så der er nok at blive enige om – og uenige.

Web-TV

Søren Søndergaard, Folkebevægelsen mod EU

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

Ole Christensen, Socialdemokratiet

Ole Christensen, Socialdemokratiet og Bendt Bendtsen, Konservative

 

Nyheder

avisen.dk
Gør arbejdet bedre.

Vejret i dag
Den regionale vejrudsigt for Københavns området.

 

Avislæser