OM TV FREDERIKSBERG

TV Frederiksberg er en lokal ikke-kommerciel station, etableret i 1988, som har til formål at producere tv.

 

TV Frederiksberg dækker ikke alene Frederiksberg Kommune, men også Storkøbenhavn med fokus på Region Hovedstaden med tilhørende kommuner. Samtidig er Øresundsregionen i de første 10 år vokset frem med borgere, der bor i det ene land og arbejder i det andet. Samlet giver det det lokale et ganske andet perspektiv.

 

Baggrunden herfor er ikke alene den globalisering, der er foregået gennem de senere år, som har haft til følge at "verden er blevet mindre". Der er også tale om, at den danske samfundsstruktur er blevet ændret ved kommunalreformen, således at lokalområderne er blevet større.

 

Derved er de spørgsmål, der vedrører borgerne i lokalområdet rykket nærmere både kommunalbestyrelserne og Folketinget, samtidig med at regionsrådene er lokale/regionale med en økonomisk ramme, der er fastlagt af Folketinget.

 

Samlet betyder det, at tv-stationer – som TV Frederiksberg – også må tage spørgsmål op, som tidligere ville være blevet betragtet som nationale eller internationale.

 

Nyheder

avisen.dk
Gør arbejdet bedre.

Vejret i dag
Den regionale vejrudsigt for Københavns området.

 

Avislæser